Головна Старі правила
Правила делегування доменів третього рівня у домені .NET.UA

Наведені нижче Правила діяли до 30 квітня 2014 року включно. З 1 травня 2014 року реєстрація доменів у NET.UA відбувається виключно через реєстраторів. Текст, наведений нижче збережено з історичних міркувань.

1. Загальні положення

1.1. Послуги з реєстрації доменних імен в домені NET.UA надаються на публічних засадах в національних інтересах України та інтересах Інтернет-спільноти у цілому.

1.2. Адміністрування домену NET.UA здійснюється Групою Координації Домену NET.UA (надалі .NET.UA NCG - Network Coordination Group) у відповідності до рекомендацій RIPE, RFC 1591, "IANA Policy On  Delegated Domains", "Internet Domain Name System Structure and Delegation" (ICP-1). Склад та повноваження групи координації домену визначаються адміністратором домену .NET.UA (admin-c домену .NET.UA).

1.3. Домени третього рівня в домені NET.UA делегуються юридичним особам, які зареєстровані на території України та вважають себе такими, що широко надають мережеві послуги на території України.

2. Делегування доменів третього рівня

2.1. Делегування доменів третього рівня в домені .NET.UA. здійснюється терміном на один рік на підставі заявки реєстранта, що заповнена українською, російською або англійською мовою, у порядку надходження заявок до .NET.UA NCG. Обов'язковою умовою делегування є наявність primary та не меньше одного secondary серверів імен та їх працездатність.

2.2. Рекомендованим шляхом заповнення та надсилання заявки є відправка електроною поштою за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

2.3. Протягом одного робочого дня з моменту подачи заявки, якщо відсутні причини для відмови у делегуванні, які викладено у п.3 нижче, .NET.UA NCG надсилає заявнику повідомлення у вигляді електронного листа на адресу, вказану у SOA-запису для відповідного піддомену. Повідомлення містить текст цих "Правил делегування доменів третього рівня у домені NET.UA" (надалі "Правила") та унікальний цифровий код, що відповідає заявці.

2.4. В разі, якщо лист неможливо доставити на вказану у SOA адресу, .NET.UA NCG використовує для контакту із заявником електрону адресу, яку вказано у заявці. Якщо лист неможливо доставити і на цю адресу, заявка вважається некоректною та не підлягає розгляду.

2.5. Після отримання повідомлення, заявник підтверджує отримання шляхом надсилання електронного листа, що містить вказаний у п.2.3. цифровий код, на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

2.6. Внесення NS записів до опису домену .NET.UA виконується протягом двох робочих днів з моменту отримання .NET.UA NCG вищезгаданого підтвердження за умови відсутності технічних помилок в налаштуваннях primary та secondary серверів.

2.7. Протягом одного місяця з моменту отримання, організація-реєстрант має роздрукувати "Правила", засвідчити ознайомлення з ними підписом вповноваженої особи та печаткою організації та надіслати поштою на вказану у додатку A адресу.

2.8. По закінченню річного терміну делегування, якщо потреба в домені зберігається, організація-реєстрант має повторити дії, які описано в п. 2.7.

2.9. У випадку:

 • невиконання реєстрантом вимог цих "Правил"
 • наявності технічних помилок в налаштуваннях програмного забезпечення реєстранта

домен переводиться до стану hold. При цьому, відповідні записи в домені .NET.UA замінюються записом TXT, однак, домен вважається зайнятим та не підлягає делегуванню іншій юридичній особі. Домен выводиться зі стану hold у випадку, відповідно,

 • виконання заявником вимог цих "Правил"
 • виправлення технічних помилок

при цьому віповідні записи в домені .NET.UA відновлюються.

2.11. Якщо домен знаходиться в стані hold більше 3 місяців, або у разі повторного порушення реєстрантом вимог цих "Правил", або у випадку неодноразових, повторюваних технічних помилок, на розсуд .NET.UA NCG відповідні записи можуть бути видалені із домену .NET.UA, а сам домен может бути делеговано іншій юридичній особі.

2.12. В разі виникнення конфліктів, пов'язаних із використанням делегованого доменного імені, .NET.UA NCG не займається розв'язанням конфлікту та не вживає жодних дій, що стосуються домену до того, поки сторони не прийдуть до згоди. Якщо суперечку було розв'язано шляхом судового процесу, рішення суду є обов'язковим для .NET.UA NCG з моменту надання завіреної копії постанови суду.

3. Відмова у делегуванні

Подані заявки безумовно відхиляються з повідомленням реєстранта про причини відхилення в таких випадках:

3.1. Якщо юридична особа, що подає заявку, не відповідає визначенню, наданому у пункті 1.3.

3.2. Якщо вказане в заявці доменне ім'я вже делеговано іншій юридичній особі.

3.3. Якщо в доменному імені присутня ненормативна лексика або вирази, що порушують діюче законодавство України.

3.4. (зарезервовані імена). Не делегуються такі піддомени:

 • ns.net.ua (ns1.net.ua, ns2.net.ua,...)
 • relay.net.ua (relay1.net.ua, relay2.net.ua,...)
 • ftp.net.ua (ftp1.net.ua, ftp2.net.ua,...)
 • gopher.net.ua (gopher1.net.ua, gopher2.net.ua,...)
 • www.net.ua (www1.net.ua, www2.net.ua,...)
 • wap.net.ua (wap1.net.ua, wap2.net.ua,...)

а також доменні імена, що складаються з одного символу. .NET.UA NCG може розширити цей список.

4. Зміна опису домену

4.1. Зміни технічного характеру (зміна адрес primary та secondary серверів, зміна переліку цих серверів та ін.) здійснюються .NET.UA NCG протягом двох робочих днів з моменту отримання .NET.UA NCG електронного листа, відправленого з адреси, яку вказано в заявці, як адресу адміністратору домену (admin-c). Організаціям-реєстрантам рекомендується вказувати в якості admin-c найбільш довірених співробітників організації та використовувати електронний підпис в форматі PGP для захисту від несанкціонованих змін технічної інформації, повэязаної із відповідним доменним іменем.

4.2. Зміни у опису організації, меті реєстрації домену, контактній інформації здійснюються за листом від організації-реєстранта, засвідченим підписом вповноваженого представника та печаткою організації та надісланому на вказану у додатку А адресу.

4.3. Передача домену іншій юридичній особі потребує:

 • наявності письмової згоди від поточного реєстранта, засвідченої підписом вповноваженої особи та печаткою реєстранта
 • виконання новим реєстрантом вимог п.2 цих "Правил".

4.4. Для видалення домену потрібна наявність письмового повідомлення від поточного реєстранта, засвідченого підписом вповноваженої особи та печаткою реєстранта.

5. Відповідальність та обов'язки реєстранта

5.1. Реєстрант зобов'язується, у випадку реєстрації заявленого домену, дотримуватися вимог діючих  "Правил". З останньою діючою версією "Правил" можна ознайомитися на сайті http://www.net.ua/

5.2. Реєстрант погоджується, що .NET.UA NCG може, на власний розсуд, в будь-який час вносити зміни до "Правил". Реєстрант погоджується, що, зберігаючи делегування домену після вступу в силу змін, внесених до "Правил", він, тим самим, приймає ці зміни. Реєстрант погоджується, що у разі, коли він вважає які небудь із змін неприйнятними, йому належить видалити зареєстрований домен.

5.3. Реєстрант погоджується, що, факт реєстрації домену не тягне за собою імунітет по відношенню до претензій третіх осіб. Реєстрант також погоджується, що, у разі виникнення таких претензій, він самостійно несе відповідальність за можливі порушення авторського права, торгових марок та інших законодавчих норм, пов'язаних з фактом делегування домену.

5.4. Реєстрант погоджується, що, у разі, якщо делегування домену виконане від його імені та за його дорученням організацією-посередником (наприклад, ISP), повна відповідальність за дотримання "Правил" лежить на самому реєстранті.

5.5. Реєстрант погоджується, що .NET.UA NCG не несе відповідальності перед реєстрантом за будь-який збиток, понесений ним у зв'язку із делегуванням домену.

5.6. Реєстрант погоджується, що, у разі, коли домен делеговано і слідом за цим виникає суперечка з третьою стороною, він гарантує відшкодування збитків та зобов'язується не завдавати шкоди .NET.UA NCG у відповідності до умов цих "Правил".

5.7. Реєстрант, подаючи заявку на делегування домену, гарантує, що, наскільки це йому відомо та на його повне переконання, інформація, яку він надає, правдива та достовірна і що .NET.UA NCG буде своєчасно повідомлено про будь-які майбутні зміни цієї інформації у відповідності до вимог п.4.2.

5.8. Реєстрант погоджується, що .NET.UA NCG може відмінити делегування домену реєстранта, якщо подана ним заявка або її наступні модифікації містять невірну інформацію, або інформацію, яка вводить в оману, або приховують чи випускають інформацію, яка відіграла би істотну роль у рішенні .NET.UA NCG схвалити делегування домену.

5.9. .NET.UA NCG залишає за собою право на свій власний розсуд відмовити у реєстрації будь-якому реєстранту. Реєстрант погоджується, що подача заявки на делегування не зобов'язує .NET.UA NCG делегувати домен. Реєстрант погоджується, що .NET.UA NCG не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи збиток, які може понести реєстрант у результаті відмови .NET.UA NCG делегувати вказаний у заявці домен.

5.10. Реєстрант погоджується, що всі суперечки, пов'язані з делегуванням домену будуть розв'язуватися у відповідності до чинного законодавства України та цих "Правил". .NET.UA NCG не займається розв'язанням суперечок.

5.11. Рекомендованимм механізмом розв'язання суперечок є звернення до третейського суду, який діє у відповідності до "Тимчасових правил розв'язання доменних суперечок", які опубліковано за адресою http://nic.net.ua/doc/ua-conflict-resolution-rules.txt . .NET.UA NCG зобов'язується надати такому суду за його запитом усю інформацію, яка є в її розпорядженні та має відношення до суперечки, що розглядається.

5.12. Моментом виникнення суперечки в контексті цих "Правил" вважається момент отримання .NET.UA NCG копії письмової претензії, надісланої стороною - ініціатором суперечки іншій стороні суперечки.

5.13. Моментом розв'язання суперечки в контексті цих "Правил" вважається момент отриамння .NET.UA NCG або копії належним чином оформленого рішення компетентного суду, або копії підписаної сторонами мирової угоди.

5.14. З моменту виникнення суперечки до моменту розв'язання суперечки .NET.UA NCG має право на власний розсуд приймати та виконувати тимчасові рішення з питань функціонування спірного доменного імені, про що зобов'язана повідомити всі сторони суперечки електронною поштою.

6. Скарги

Скарги відносно адміністрування домену NET.UA належить надсилати адміністрації домену UA (UA NCG - Network Coordination Group) на адресу, вказану у додатку A.

Додаток А. Офіційні адреси, дійсні на момент публікації Правил

Адреси для подання заявок:

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
звичайна пошта: ПП "НЕТ.УА", 04209, Київ-209, а/с 14

Адреса для надсилання роздрукованого та підписаного представником оранізації екземпляра "Правил", а також інших неелектронних документів:

ПП "НЕТ.УА", 04209, Київ-209, а/с 14

Адміністратор домену NET.UA:

Ігор Романенко
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду
тел. +380-44-2273473

Технічний координатор домену NET.UA:

Євген Шерстобітов
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Адміністрація домену UA:

Дмитро Кохманюк
Ігор Свиридов
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

У разі зміни вищенаведених адрес, нові адреси буде опубліковано на сайті http://www.net.ua/